Administrative Building

STATUS OF PARTICIPANT IN THE COURSES CONDUCTED BY CSTARI

TRAINING METHODOLOGY (23.09.2019 TO 04.10.2019)
Gourav Rai Bhuyan Gopal Chandra Saha Khushboo Sharma
Baby Saini Srikanta Senapati Debdas Maji
Prasanta Datta Srikanta Gangopadhyay Susil Kumar Bachar
Sanjib Kumar Mondal Biswajit Adhikary Santu Bandyopadhyay
Joydeb Mondal Rupa Mallik Pradipta Patra
Anupam Sarkar
TRAINING ON NSQF FOR INSTRUCTORS (15.10.2019 TO 16.10.2019)
Sunil Kumar Ram Ratan Thakur Rajesh Kumar Singh
Ramlal Kumar Ray Ganesh Sahani Sumit Kumar
Ranjit Kumar Arun Kumar Kanhai Kumar
Subodh Kumar Bittu Tiwari/a> Bhaskar Ojha
Dharmendra Kumar Amarjit Bharti Ganga sagar Ram
Suman Shree Md. Sajjad Deepak Kumar Rajbhar
Vijay Kumar Nilesh Kumar Amit Kumar
Sunil Kumar Bipin Kumar Gupta Deepak Kushwaha
Govind Bharadwaj Ashok Kumar Singh Abhijeet Kumar Mishra
Kamalkant Jha Md. Shamim Nathuni Pandit
Rajesh Kumar Amresh Kumar Sharma Amit Kumar Himanshu
Madhu Priya Pranav Kumar Saket Raj
Amardeep Kumar Mukesh Kumar Amresh Kumar Sharma
Prem Chandra Baitha Pintu Kumar Ashwani Kumar
Amit Kumar Abhimanu Kumar Singh Manish Kumar
Ujjwal Kumar Amresh Kumar Virendra Kumar
Chandramani Navin Kumar Singh Abhishek Raj
Satish Kumar Jeetendra Kumar Chandan Kumar
Prem Ranjan Kumar Vikash Kumar Mahesh Kumar
Lakhindra Thakur Ravi Ranjan Pandey Arvind Kishore
Priyanka Gupta Pappu Kumar Lakhindra Kumar
Sundaram Kumaram Vipin Kumar Divakar Thakur
Sanjeev Prabhakar Neelmani Prem Kumar Singh